söndag 22 februari 2015

FOSSILFRIHET PÅ VÄG OM 15 ÅR?


Figur från Stechel & Miller, Journal of CO2 Utilization 1 (2013) sid 29.
Ytterligare ett exempel på hur man kan illustrera 
konceptet “CO2 ska gå runt” och som gäller både foto-
syntesen och härmningen av den med metanolsyntesen.
Enligt den statliga utredningen SOU 2013:84 ska biodrivmedel och elfordon lösa rubrikens fråga. Alltfler inser att en sådan lösning är såväl fysiskt omöjlig som icke-uthållig. Dessutom är den i konflikt med jord- och skogsbruks produktion av mat och virke.

Visst har lätta elbilar och mer cykling stor potential i tätorter. Hela den tunga och långväga trafiken liksom traktorer och arbetsmaskiner av alla slag kan emellertid inte undvara dieselmotorn – kanske inte under hela detta sekel. Problemet är globalt. Sverige kan inte köra ett eget race att ställa om våra nu ca 5 miljoner oljedrivna fordon. Biomassan är begränsad. Att utnyttja den till biodrivmedel är i konflikt med jord- och skogsbruks produktion av mat och virke. Biomassans avfall är till stor del redan intecknat för direkt eldad kraftvärme och för upprätthållandet av åkers och skogs bördighet och mullhalt.

Lyckligtvis är det ingen brist på de tre grundämnena kol (C), väte (H) och syre (O), som naturen kör runt i eviga kretslopp. Naturens fotosyntes har i miljarder år producerat energirika kolhydrater typ glukos (CH2O)6 av dessa tre grundämnen – en förutsättning för liv på planeten. Vi kan härma fotosyntesen och av från luften infångad CO2, väte från vatten (som inte behöver vara drickbart) och sol- och vindkrafts fossilfria elenergi producera den enklaste alkoholen metanol (CH4O, skrivs vanligen CH3OH). Det är en enkel kemisk syntes i en industriell reaktor med rätta katalysatorer och rätt design. Det sker med en effektivitet i energiomvandlingen sol till metanol, som är mer än magnituden (tiofalt) större än fotosyntesens.

Sådan metanol och dess derivat dimetyleter (DME, CH3OCH3) är alltså konfliktfria, oändligt uthålliga och dessutom rent brinnande bränslen för oumbärliga dieselmotorer. De är inte bara klimatneutrala att använda. Lagras de storskaligt sänks luftens CO2 -halt.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar