måndag 26 januari 2015

NY GTL TRUMF FÖR METANOL

Naturgas som facklas mellan två oljepumpar i North Dakota.
Här saknas ofta pipelines som kan ta hand om den värdefulla
naturgasen, varför den facklas till ingen nytta.
Tidigare på bloggen har jag beskrivit George Olah’s genombrott, att med en enkel kemisk process förvandla den svårhanterliga gasen metan till den lätthanterliga vätskan metanol. GTL (Gas To Liquid) är framtid, eftersom vi redan har både infrastruktur och fordon för flytande drivmedel. Populärt kan man säga Olah lyckats med den gamla drömmen att bara peta in en syreatom (O) i metanmolekylen (CH4) och på så sätt få metanol (CH3OH).

Globalt gör det sig redan tillkänna i form av metanolfabriker för att slippa det enorma energislöseri det är att fackla gasen vid nya olje- och gaskällor. Gasen facklas om det inte redan finns pipeline inom räckhåll. Att bara släppa ut gasen är från miljösynpunkt förkastligt, eftersom gasen metan är 28 gånger värre än CO2 som växthusgas. Varje metanolfabrik som gör metanol av sådan metan är alltså win-win i energi och miljö.

Metanol av metan kommer på sikt att såga nuvarande komplicerade och dyra gashantering med kyla (LNG, Liquid Natural Gas) eller CNG (Compressed Natural Gas). Exempel i riktigt stor skala är att Kina har planer på att i Mexikanska Golfen investera i mega-mega-metanolfabriker i Texas eller Lousiana, som var och en gör 3,6 miljoner ton metanol/år av nu billig naturgas i USA. Liknande planer finns i nordvästra USA nära Stilla Havs-kusten. Metanolen kan sedan skeppas till Kina i enkla tankers mycket billigare än nu förhärskande komplicerade och dyra LNG-tankers. Man slipper inte bara dem utan också de likaledes komplicerade och dyra anläggningarna för LNG i både utskeppnings- och mottagningshamnar.

Trots dessa fakta fortsätter Energigas Sverige sin propaganda för gasfordon och dito mackar. I dagens infosamhälle borde fiaskot med Facit för fyrtio år sedan inte behöva upprepas. Då vaknade man för sent och stupade på kuppen.J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar