lördag 13 december 2014

MPs FÖRAKT FÖR KUNSKAP OCH LANTBRUKSVETENSKAP ÄR PINSAMT

Bild från Sveriges Radio
Magnus Hägg (MP) tyckte i SkLT den 12 december illa om det jag skrivit om ekologisk odling eftersom ”människan har odlat jorden i tiotusentals år utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel”. Det Magnus Hägg tydligen inte vet är att befolkningsökningen i Sverige från 2,5 miljoner år 1815 till 5,1 miljoner år 1900 resulterade i en svält som fick hälften av Sveriges befolkning att emigrera till USA. I Vilhelm Mobergs bok Utvandrarna kan man läsa att Karl Oskar och Kristina miste ett barn i svält vilket fick Kristina att följa med Karl Oskar till det stora landet i väst som fortfarande hade stora outnyttjade lantbruksarealer. I dagens värld är det mer än en miljard människor som lever nära eller under svältgränsen som en konsekvens av att moderna lantbruksmetoder inte börjat tillämpas i många utvecklingsländer. Mänsklighetens förväntade tillväxt från 7 till 9 miljarder är inte oroande om MP inte hindrar fortsatt växtförädling med moderna metoder och tillämpning av moderna jordbruksmetoder i alla delar av världen.

Den tyske kemisten Fritz Haber tog 1908 patent på en metod att tillverka kvävegödselmedel från atmosfärens kväve och Carl Bosch utvecklade metoden till industriell skala. Båda fick Nobelpris för sina bedrifter. Dessa upptäckter har dramatiskt ökat den globala produktiviteten i jordbruket. Antalet människor som kan leva av produktionen av ett hektar mark har ökat från 1,9 till 4,3 personer mellan 1908 och 2008 och detta till stor del som en konsekvens av Haber-Boschs upptäckt. Hälften av jordens nuvarande befolkning hade inte överlevt utan denna kunskap. Den långa artikeln i Nature Geoscience som berättat om detta slutar på följande sätt: De som lever år 2108 har anledning att titta bakåt och se om någon vetenskaplig upptäckt under 20-hundratalet har ändrat världen lika mycket som Fritz Habers upptäckt påverkade 1900-talet.

Vi har en övergödning och haven smutsas ner men det är lantbruksforskarna som kommer att lösa även det problemet med tilltagande precisionsodling och effektivisering av utnyttjandet av tillförd växtnäring. En uppmaning till Magnus Hägg och andra miljöpartister som tycker som han: Spotta inte på lantbruksvetenskapen!

Bengt Lindhé
___________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar