onsdag 10 december 2014

LUFTFÖRORENINGARNA DET FRÄMSTA SKÄLET FÖR EN REDUKTION AV DEN FOSSILA ELDNINGEN

Ett kolkraftverk i Tyskland. Foto: Frank Augstein/ TT
Publicerat av P4 Halland
Gunnar Lundström redovisar i en lång artikel i SkLT den 5 december argumenten för att det är solaktiviteten och inte koldioxidhalten som reglerar klimatet på jorden. Koldioxidhalten fortsätter att öka men temperaturhöjningen har avstannat enligt Lundström.

Som jag ser det är det ointressant om koldioxiden påverkar klimatet eller inte. Det finns ett annat argument som är helt avgörande för att vi måste reducera eldningen med kol, olja och gas och det är rökgasernas giftighet. Varje minut dör en kines som en konsekvens av koleldningens luftföroreningar. År 2012 uppgick dödstalet till 670 000 för hela Kina.  Det är inte många som känner till att koleldade kraftverk intill helt nyligen har stått för 40 procent av den amerikanska elproduktionen. Nobelpristagaren George A. Olah anger i sin bok Bortom olja och gas att detta orsakat 40 000 dödsfall i USA årligen. I mars 2014 rapporterade EU-kommissionen att 400 000 människor dör årligen inom EU som en följd av luftföroreningar.  En månad senare rapporterade WHO att siffran för hela världen är 7 miljoner.

I Sverige är vi lyckligt lottade. Kärnkraft, vattenkraft och till en mindre del vindkraft står för nästan all elproduktion i Sverige. Vi hoppas att även miljöpartisterna inser värdet av att behålla den mixen.

Slutsatsen är enkel. Sambandet mellan koldioxid och klimat må vara vad det vill. Luftföroreningarnas inflytande på vår hälsa gör en reduktion av förbränningen av fossila bränslen till vår tids största utmaning.

Bengt Lindhé
__________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar