lördag 7 juni 2014

MILJÖPARTIETS ONÖDIGA BENSINSKATT

Det finns mycket att säga om miljöpartiets stolta planer för framtiden. En sådan plan är att höja bensinskatten med 70 öre litern för att reducera de svenska koldioxidutsläppen. Sveriges koldioxidutsläpp 2011 uppgick till 44,9 miljoner ton. Detta utgör 1,43 promille av de globala utsläppen på 31 342 miljoner ton. 32,5 % av de svenska utsläppen hänför sig till inrikes transporter som med andra ord står för 14,6 miljoner ton eller 0,47 promille av de globala CO2 utsläppen. Även om vi går ner till noll-utsläpp kommer det inte att ha någon mätbar klimateffekt de närmaste hundra åren.

Nu skall vi naturligtvis vara lojala med de globala ansträngningarna och visa världen vad man kan göra. En reduktion av världens oljeanvändning måste förr eller senare komma till stånd. Dessbättre är vi på god väg helt utan nya bensinskatter. En allt större andel av bilarna har dieselmotorer. År 2013 stod dieselbilarna för 60 % av nybilsregistreringarna. Det finns numera biodiesel som heter Fame och HVO (vätebehandlade vegetabiliska oljor, baserat på skogsråvaror och restprodukter) och som innebär att vegetabiliska oljor kan dryga ut eller ersätta den vanliga dieseloljan. Det innebär att andelen förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn ökat från noll år 2000 till 9,6 % år 2013.  En av de energipolitiska målen är 10 % av förnybar energi i transportsektorn före 2020. Vi är med andra ord  framme vid det målet redan 2014.

Det finns andra alternativ än Fame och HVO om vi vill öka andelen fossilfria drivmedel. Ett alternativ är DME (dimetyleter) som Volvo redan prövat i 10 lastbilar som nu gått mer än 1 miljon kilometer. Metanol kan framställas av koldioxid från skorstenar och väte och kan komma att bli ett alternativ till de fossila bränslena. Ett mycket lovande alternativ är bilar som går på el som i sin tur produceras av metanoldrivna bränsleceller. Till det kommer elbilarna som ökar i antal år för år.

Helt utan nya skatter har vi alla möjligheter att få en fossilfri trafik redan 2030. Ju mindre politiska ingrepp dessbättre.

Bengt Lindhé   
____________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80Inga kommentarer:

Skicka en kommentar