torsdag 12 juni 2014

AFRIKA VÄNDER

Vill Du lära Dig mer om Afrika? I så fall rekommenderar jag boken ”Afrika vänder” av Sten Rylander. Han har arbetat drygt 30 år i och med Afrika i svensk tjänst inom företrädesvis utrikesdepartementet men även inom Sida, främst i södra Afrika. Boken har ett förord av Henning Mankell som tillbringar långa perioder varje år i Moçambique.

Redan i bokens inledning finns två bilder på Afrika. Den ena är dagsaktuell och visar var kontinentens 54 länder ligger. Den andra visar läget 1914 då kontinenten bara hade tre oberoende stater: Liberia, Etiopien och Madagaskar. Övriga länder var kolonier till Frankrike, Tyskland, Portugal, Storbritannien, Italien, Spanien eller Belgien. För några år sedan dominerades massmediernas rapporter från Afrika av oroligheterna i Libyen. I dagsläget är det oroligheterna i Nigeria, Sudan och Sydsudan som dominerar. Men det finns så mycket annat i Afrika som vi inte känner till lika bra.

Det finns i dag 900 miljoner afrikaner som kommer att växa till över 2 miljarder 2050. Kenya hade år 1967 8 miljoner invånare, ungefär som Sverige. I dag bor där 40 miljoner.

Den genomsnittliga ekonomiska tillväxten var 4,2 % 2012. En tredjedel av Afrikas 54 länder hade en årlig tillväxt på 6 % eller mer 2012. År 2012 levde 40 % av Afrikas befolkning i städer eller urbana områden jämfört med 25 % 1980. 52 städer i Afrika har mer än en miljon invånare.

Vid överläggningar inom African Union (AU) används fem språk parallellt, engelska, franska, portugisiska, arabiska och ki-swahili. I Afrika finns cirka 3000  inhemska språk, 50 bara i ett land som Zambia.

Livsmedelsproduktionen nu och i framtiden är självklart ett centralt problem. Afrika förenar hög ekonomisk tillväxt med fattigdom och ett oftast ökande inkomstgap mellan en liten gynnad politisk elit och den breda befolkningsmajoriteten.  Utbredd korruption är en anledning. Det som driver fram tillväxttalen är inte jordbrukssektorn utan andra näringar som utvinning av naturresurser och mineraler samt turism där vinsterna förs ut ur landet eller stannar hos eliten. AU:s medlemsländer har förbundit sig att avskaffa hungern i Afrika till år 2025. Vad man framförallt har negligerat under lång tid är satsningar på de mindre familjebaserade jordbruken som ofta sysselsätter en majoritet av den fattiga befolkningen och som utgör grunden för den kommersiella jordbruksproduktion som behöver växa fram i Afrika. Konstgödselanvändningen motsvarar bara cirka en tiondel av genomsnittet i övriga världen. Författaren rekommenderar en öppen syn på utnyttjandet av bioteknik i lantbruket inklusive en ökad användning av genmodifierade grödor (GMO).

Afrika har den snabbast växande energikonsumtionen i världen varför investeringsbehoven är stora. Afrika med 15 % av världens befolkning konsumerar för närvarande bara 3 % av världens energiproduktion och nära 600 miljoner människor, nästan tre fjärdedelar av befolkningen, saknar elektricitet via nationella elnät.

Ett mycket märkligt och glädjande förhållande är den fantastiska utvecklingen av mobiltelefonin. Google räknar med att det år 2016 finns en miljard mobiltelefoner i Afrika. De fasta telefonerna har man hoppat över. Leapfrogging kallas det när man hoppar över ett led i utvecklingskedjan.

Orosmoment för framtiden som fått ökande betydelse under 2000-talet gäller etniska och religiösa motsättningar och nya försök till inbrytningar i Afrika som al-Qaida och andra terroristorganisationer ägnat sig åt. Ett annat problem är att Kina, Brasilien, Indien, Japan, Ryssland, Turkiet och arabstaterna står på kö för att komma åt Afrikas råvaror och rika naturresurser.

Trots alla problem menar Sven Rylander att Afrika vänder: konflikterna har blivit färre, ledarskapet stärkts och förbättrats även om det fortfarande är en svag punkt, det regionala samarbetet utvecklas, demokratin breder ut sig och den ekonomiska utvecklingen är stabilare. Det finns en betydande framtidstro och allt fler talar om Afrika som en framtidskontinent, som har sin bästa tid framför sig.

I bokens inledning redovisar Rylander grunden till sin intensiva kärlek till Afrika: värmen, generositeten, solidariteten, den nära samvaron med gräsrötterna och folket på den afrikanska landsbygden, förmågan att förena traditioner med ett mer modernt utvecklingstänkande, klimatet, de starka naturupplevelserna, floran och faunan, musiken, danserna, kultursamarbetet, de många skratten, respekten för de äldre generationerna och strävandena att komma ur begränsade koloniala band och beroendeförhållanden.


Bengt Lindhé
_____________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar