onsdag 28 augusti 2013

TÄNKA OM OCH TANKA NYTTOpen Fuel Standard Act är ett lagförslag i USA:s kongress. Det föreskriver att 30% av alla nya bilar under år 2015, 50% under år 2016 och 50% under varje efterföljande år ska kunna drivas med ”icke-petroleum” förutom eller istället för med petroleumbaserade drivmedel.

Antas lagförslaget kommer det att innebära en kraftig stimulans inte bara för elbilar utan även för så kallade flexfuel-bilar.

Bilfabrikanterna tycks vara med på noterna, eftersom de har tekniken att på ett mycket enkelt sätt göra i produktion varande modeller kapabla till triflexfuel GEM (Gasoline/Ethanol/Methanol).

För en merkostnad av ca $100 vid nyproduktion kan alla delar som bränslet kommer i beröring med vara av material som tål alla dessa tre bränslen. Befintliga moderna bilar med ”lambda” kan även konverteras till triflexfuel genom att byta ut dessa delar till material som förutom bensin tål även de båda alkoholerna. En sådan konvertering i efterhand kostar naturligtvis lite mer, kanske storleksordningen $1000.

Lambdan sitter på motorns avgassida, känner av gasernas sammansättning och styr med ledning av det bränsleinsprutningen korrekt. Glöm gamla förgasaren. Lambdan kan justeras till triflexfuel, alltså att klara alla blandningsförhållanden mellan de tre bränslena.

Macktillverkarna är redan beredda. Framtidens pump för bensinbilar kan ha tre bränslecisterner och kunden väljer önskad blandning beroende på prisläge för dagen. Äntligen kan det bli valfrihet vid pumpen.

Genom att metanol kommer med på agendan öppnar detta även för metanol närstående dimetyleter (DME), som är ett ypperligt framtida dieselbränsle. Metanol/DME är ”elektrodrivmedel” – de kan produceras oändligt uthålligt av koldioxid, vatten och el.

Den råa biogasen omvandlas lättare kemiskt till DME än nuvarande komplicerade uppgradering till fordonsgas, som i praktiken är det stora hindret för satsning på biogas. DME innebär även mindre komplicerad teknik på fordon (tank under 5 bars tryck istället för biogasens 200 bar) och ändå nästan tre gånger mer energi i en DME-tank av samma volym. Bygg DME-mackar istället för de enormt dyra biogasmackarna.

J-G Hemming 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar