onsdag 21 augusti 2013

LURA INTE FLER PRIVATPERSONER TILL INVESTERINGAR I VINDKRAFT!


Montage as snurrigt.vildavastra.se
Linda Burenius Magnusson och Pär Holmgren menar i en VG-artikel den 19 augusti  att vi vanliga svenssöner skall köpa vindandelar för att reducera jordens utsläpp av koldioxid. Som jag skrev i en tidigare artikel producerar vi i Sverige i dagsläget 13,8 % mer el än vad vi själva gör av med och vi ser ingen tendens till att förbrukningen av el ökar i Sverige. Det vet tydligen Linda och Pär för de vill att vi skall exportera den föreslagna ökningen av vindkraftelen. Det skall väl bli Tyskland då. Deras stora konsumtion av el ligger i södra delen av landet och de har redan problem med att leda den egna vindkraften dit från norra Tyskland. Kostnaderna för att en utbyggnad av näten från Skaratrakten till södra Tyskland handlar om miljarder kronor. Fråga Svenska Kraftnät! Dom har räknat ut att det kostar 73 miljarder i nätkostnader om vi ökar vindkraften i Sverige från 10 till 17 TWh per år.

De globala utsläppen av koldioxid handlar om 30 miljarder ton per år. De totala svenska utsläppen är 48 miljoner ton eller 1,5 promille av det globala. Lite mer vindkraft i Sverige har ingen effekt globalt. Receptet för det är en världsomfattande storsatsning på kärnkraft som kompletteras med sol-el från Sahara.

Redan i dag är det inte lönsamt för en privatperson att satsa på vindkraft trots att man får ett påslag på 20 öre per kWh i form av elcertifikat som kärnkraft och vattenkraft inte får del av. Det saknas trots det 10 – 15 öre för att ekvationen skall gå ihop. Det är annorlunda för Ikea, större kommunala och privata bostadsbolag som utöver elcertifikaten slipper den energiskatt på 29,3 öre per kWh de skulle ha betalt för inköpt el. Kommuner och kommunala bostadsföretag slipper också momsen.

Vetenskapsakademien har talat om att vattenkraften i Sverige som reglerkraft bara klarar av 10 TWh vindkraft per år. Vi är redan där.

Bengt Lindhé
_______________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar