torsdag 22 augusti 2013

KÄRNKRAFTEN GICK MED 94 PROCENTS EFFEKTIVITET DE KALLASTE MÅNADERNA DEN GÅNGNA VINTERN


Kärnkraftverket i Oskarshamn. Foto: Mikael Fritzon/Scanpix

I en tidigare artikel har jag recenserat det som stod om vindkraft i Svenska Kraftnäts rapport till Näringsdepartementet om kraftbalansen den gångna och den kommande vintern. Den här artikeln behandlar det som stod om kärnkraft.

Den svenska kärnkraften har levt ett omväxlande liv. Vi som är lite äldre minns Birgitta Dahl som fick igenom tankeförbudslagen 1987. Det blev i lag förbjudet att göra konstruktionsritningar, beräkna kostnader eller på annat sätt förbereda byggandet av nya kärnkraftreaktorer. Dessbättre avskaffades den lagen 2006. Ingvar Carlsson fick 1991 med Centern och Folkpartiet i en bred energipolitisk uppgörelse om avveckling av kärnkraften. Uppgörelsen innehöll inga tidsangivelser för inledningen men 2010 skulle all kärnkraft vara avvecklad. Barsebäckreaktorerna stängdes 1999 respektive 2005. Den 5 februari 2009 beslutade alliansregeringen att ta bort avvecklingslagen för de återstående 10 reaktorerna. Fram till dess levde de 3400 personer som arbetar där med inriktning på en avslutning av verksamheten. Detta förklarar varför den årliga elproduktionen sjönk från 64,3 TWh 2007 till bottenläget 50,0 TWh 2009. Det nya beslutet resulterade i att produktionen ökade till 55,6 TWh 2010, 55,6 TWh 2010 och 58,0 TWh 2011. Det gångna året blev ännu bättre, 61,4 TWh, bara 2,9 TWh under rekordåret 2007. Trots problem med Oskarshamn 1 och Forsmark 1 var tillgängligheten under den kallaste perioden 94 procent och för hela vintern 90 procent. Tack vare detta har grundpriset på våra kWh legat strax över 30 öre i stort sett hela vintern.    

Under sommarmånaderna tar man de olika reaktorerna ur drift under kortare perioder för årligt underhåll. Vi har en strålsäkerhetsmyndighet i Sverige med 300 anställda och en budget på 400 miljoner kronor per år som på ett föredömligt sätt bevakar säkerheten på våra kärnkraftverk. Av och till blir det smärre stopp. Oskarshamn 1 har just nu ett stopp för problem med nödstoppsystemet men den 31 augusti hoppas man kunna rulla igång igen.

I vecka 33 i år var Ringhals 3 taget ur drift för årligt underhåll med beräknad återstart den 31 oktober. Forsmark skall återstartas den 24 augusti. Ser vi på den kommande vintern kommer Oskarhamn 2 vara avstängd på grund av ett 11 månader långt underhållsarbete. Kapaciteten där är 7 % av den totala kärnkraftskapaciteten så vi kan inte räkna med 94 procents tillgänglighet den kallaste perioden den kommande vintern men det behöver heller inte bli mycket lägre.  År 2015 räknar man med att höja effekten på denna reaktor med 27 procent. Man räknar med att den därefter kan producera el i ytterligare 20 år. Den har redan producerat sedan 1974 eller i 40 år. Totalt blir det en livslängd på 60 år.

Sannolikt kommer väsentliga moderniseringar att ske även på de övriga reaktorerna. Fram till 2030 kommer vi att ha kärnkraft i minst samma omfattning som nu om politikerna inte bromsar på nytt. Vattenfall har redan påbörjat förberedelser för att ersätta gamla reaktorer med nya som i så fall blir avsevärt effektivare.

De historiska uppgifterna är hämtade ur boken ”Kärnkraften – en strålande energikälla” och uppgifterna om Oskarshamn 2 från Nyhetsbrev från Elforsk nr 20, 2013.

Bengt Lindhé
_____________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar