onsdag 10 juli 2013

REVOLUTION I GAS - TRUMF I TRANSPORT


En ny metod att med en enkel process omvandla metan till metanol redovisas i senaste nummer av Journal of American Chemical Society. Det är George Olah (nobelpris i kemi 1994) och hans medarbetare vid Loker Hydrocarbon Institute vid University of Southern California som åter överraskar världen med ett viktigt framsteg i metanolekonomin.

Världen upplever idag en makalös naturgasboom samtidigt som produktionen av olja gått i stå. Oljan blir allt dyrare. I USA är naturgas räknat på energiinnehåll nu 4 à 5 gånger billigare än olja.

Nya naturgaskällor saknar ofta pipeline för att nå konsument. Liksom svenska gårdar som vill marknadsföra biogas. Alternativ till pipeline är kemisk omvandling av gas till vätska. Närmast till ligger att omvandla gasens metan till den enklaste alkoholen metanol, som är minst lika bra bensinersättare som etanol. Metanol kan även lätt omvandlas till DME, en ypperlig dieselersättare.

Det byggs därför metanolfabriker som aldrig förr. På sex år har global metanolproduktion dubblats från 30 till 60 miljoner ton/år och förväntas dubblas omigen till ca 120 miljoner ton år 2020.

Som framgår av de enkla formlerna för metan, CH4 och metanol, CH3OH är det bara en syreatom i molekylen som kemiskt skiljer gasen från vätskan. Att partiellt oxidera metan till metanol är emellertid inte framkomligt – det blir bara lite metanol och mer av andra oxidationsprodukter som formaldehyd, myrsyra och koldioxid. Länge har man därför istället omvandlat metan till metanol via syntesgas.

Trots att tekniken är gammal och mogen är vägen via syntesgas komplicerad och dyr. Upp till ca 60 % av totalkostnaden för en modern metanolfabrik är att hänföra till den teknik som har med syntesgasen att göra inklusive separationer, reningar och justeringar av densamma.

En ny metod att med en enkel process omvandla metan till metanol redovisas i senaste nummer av Journal of American Chemical Society. Det är George Olah (nobelpris i kemi 1994) och hans medarbetare vid Loker Hydrocarbon Institute vid University of Southern California som åter överraskar världen med ett viktigt framsteg i metanolekonomin.

Idealet för själva metanolsyntesen är en gasblandning, som uteslutande består av kolmonoxid och väte i proportionerna 1:2, alltså CO+2H2. Olah och hans team kallar den gasblandningen för metgas och åstadkommer den genom vad man kallar oxidativ dubbel reformering av metan. Metgas ger sedan med rätt reaktordesign, temperatur, tryck och lämpliga katalysatorer uteslutande metanol.

Detta sätt att förvätska den svårhanterliga gasen metan leder till frågan om den stora biogasanläggningen i Lidköping, som valt kyl-& kompressionsteknik för att marknadsföra gasen, redan är gammaldags.

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar