måndag 4 mars 2013

INGLASNING AV NOLLBERGA?


Den gångna veckan kunde vi återigen läsa om ett förslag att motverka butiksdöden i Skara genom att ”glasa in” en hel gata, och skapa en galleria. Denna gång gällde det Klostergatan. Tidigare har samma förslag väckts om delar av Marumsgatan.
Jag tycker att det här är en mycket dålig idé som bör tillbakavisas. Det skulle allvarligt skada Skaras kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljö som är ett riksintresse som vi bör vårda väl. Ingen myndighet skulle ge tillstånd till detta.
Dessutom är det inte säkert att en inglasad gata i sig själv ger mer handel. Det som egentligen behövs är ju handlare/köpmän som vågar etablera sig i centrala Skara. Och det beror väl på kundunderlag, varusortiment m.m. Det kommer knappast fler kunder för att det är glastak över gatan.
Och hur skulle en inglasning egentligen se ut i praktiken? Husen längs gatorna har ju olika höjd m.m. Och biltrafiken måste då försvinna. Det är nog en omöjlig arkitektonisk uppgift.
Och vem skulle investera i en inglasning? Det är väl knappast kommunens bord, utan en fråga för handeln själv. Finns det verkligen en vilja till detta? Jag har inte precis fått det intrycket.
Faktum är att många gallerior i landet dras med problem och vikande handel. Vårt närmaste exempel var ju Köpstaden, som nu inte längre finns.
Hela idén är feltänkt – kulturhistoriskt, arkitektoniskt, kommersiellt, ekonomiskt.
Jag får i stället associationer till den fiktiva orten ”Nollberga”, av serietecknaren Ulf Lundkvist. Där har hela staden placerats under glas – en ostkupa. Det är en satirisk metafor för en mentalitet som är avskild från verkligheten. Är det så vi vill uppfattas?

Jan-Erik Augustsson (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar