söndag 28 oktober 2012

SKARAHISTORIER 13 – ”DEN LILLA STADEN MED DE STORA DRÖMMARNA”


SKARAHISTORIER 13 – ”DEN LILLA STADEN MED DE STORA DRÖMMARNA”
Det pågår nu i kommunen ett arbete med att kartlägga Skaras varumärken eller starka sidor, alltså vad kommunen är känd för. Detta ska så småningom bli underlag för en kommande ny vision för Skara kommun.
Jag har i en serie bloggtexter (1-12) undersökt några av de ”Skarahistorier” som ofta förs på tal, och prövat deras värde. Några saknar substans, medan andra är för tillbakablickande. Några är värda att satsa på i framtiden. Det här inlägget får tills vidare avsluta serien.
Gemensamt för alla är att vi i Skara tycks ha stora drömmar – om hur vi varit, hur vi är, eller hur vi skulle vilja bli. Det är inget fel i att ha höga ambitioner, men de måste ändå bottna i en realistisk insikt om verkligheten, och vad Skara egentligen förmår.
Vi vill så gärna blicka tillbaka på ett storslaget förflutet, kanske under medeltiden eller under järnvägsepoken, men det har liten relevans idag.
Kanske har vi också en jordnära försiktighet när det gäller att satsa ekonomiskt - en försiktighet som ibland bromsar goda idéer.
Faktum är att vår kommun verkar ha stabiliserats på drygt 18.000 invånare, och vi ska nog inte räkna med att den blir så mycket större. Samtidigt har vi blivit alltmer beroende av grannkommunerna - som växer mer - för arbetspendling, handel, service, nöjen m.m. Även de kommunala verksamheterna tenderar att flyta ihop med grannkommunerna. Rätt snart väntar nog nästa kommunsammanslagning – en tanke som många värjer sig mot.
Skara måste därför ompröva mycket och våga släppa gamla roller. I stället borde vi satsa mera på våra starka sidor. Men detta innebär att den offentliga självbilden av Skara behöver revideras – en utmaning för många politiker och opinionsbildare.
Vi måste lära oss att säga nej till att satsa på verksamhetsområden som inte lönar sig – och i stället satsa på några få som har framtiden för sig, och där vi har ett reellt underlag. Man kan inte fortsätta att hålla alla bollar i luften. Att prioritera betyder ju faktiskt att välja bort en del!
En lagom blandning av realism och högmod är egentligen karaktäristiskt för Skara. Kanske vore det därför lämpligt att kalla oss ”DEN LILLA STADEN MED DE STORA DRÖMMARNA”?

Jan-Erik Augustsson (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar