måndag 22 oktober 2012

SKARAHISTORIER 11 – KYRKOSTADEN


Varnhems klosterruin
SKARAHISTORIER 11 – KYRKOSTADEN
 
Om ett tänkbart nytt besöksmål i gamla biblioteket.

Det stora utställningsrummet i gamla bibliotekets bottenvåning har länge stått tomt efter Arn-utställningen. Kommunen har inte resurser att fylla det med ny utställning. Samtidigt pågår en översyn av kommunens lokaler för att uppnå bättre nyttjandegrad. Alla förslag på nya användningar, interna såväl som externa, bör övervägas. Det vore önskvärt att hitta en ny funktion som stämmer med karaktären på husets övriga innehåll, som har fokus på Skaras äldre kulturhistoria.

Samtidigt vore det klokt att hålla fast vid Skaras profil som medeltidsstad, ett tema som redan mycket investerats i. I den här lokalen skulle man då kunna utveckla ett nytt besöksmål med ett tema som verkligen utmärkte Skara som medeltidsstad, nämligen ”Skara – kyrkostaden”.

Skaras profil under medeltiden var mycket starkt som kyrkligt centrum, med domkyrkan, stiftscentrum, två tiggarkloster, tre ytterligare stadskyrkor – och nära inpå fanns Varnhems och Gudhems kloster.

Det i särklass främsta besöksmålet i dagens Skara är domkyrkan – tvärs över gatan från biblioteket. I kyrkan finns emellertid ingen utställning om domkyrkans och övriga kyrkors historia. Men det skulle däremot kunna vara huvuddelen i den nya utställningen på gamla biblioteket.

Det måste vara en lättillgänglig och mera publik utställning med mycket rekonstruktions-teckningar, modeller, musik m.m. Alltså inte en museiutställning med originalföremål, glasmontrar etc. (det kan man se på Västergötlands Museum). Mera som ett besökscentrum för kyrkan, och inkörsporten till en modern ”kyrkoturism”.

Utställningen kan också handla om klostren i Varnhem (också ett stort besöksmål) och Gudhem, och locka besökarna att åka dit. På så sätt skulle utställningen fungera som en vägvisare till besöksmål i kommunen.

Många stora katedraler på kontinenten har ju en domkyrkoutställning alldeles intill, och de är ofta också ett stort besöksmål i sig. Man kan skapa en tydligare gångväg mellan domkyrkans norra ingång och gamla biblioteket, och visuellt knyta ihop de båda byggnaderna.

En sådan här utställning kan också innehålla delar om bibliotekets historia samt den befintliga Missale-utställningen som är mycket fin. Dessutom kan här finnas information om pilgrimslederna som nu vinner allt större intresse, och om pilgrimsvandringar förr och nu.

Om detta ska kunna realiseras krävs det att initiativet och merparten av finansieringen kommer utifrån. Kanske kan stiftet och församlingen ta initiativet, och få till stånd ett samarbete med turismnäringen, regionen och kommunen. Medfinansiering kanske kan fås av regionen, staten, EU, och någon privat sponsor.


Jan-Erik Augustsson (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar