onsdag 19 september 2012

SKARAHISTORIER 1 – ”KULTURSTADEN”

TEATERHUSET  Foto: Stig Rehn. Bilden ingår i Västergötlands museums bildsamlingar. 
Teaterhuset uppfört 1905 efter ritning av G. Johansson, brann natten 28/12 1981.

SKARAHISTORIER  1 – ”KULTURSTADEN”
Skara har länge sett sig själv som ”kulturstaden” framför andra, en ort präglad av länsmuseum, veterinärmuseum, teatergrupper, scenskola, körer och populärmusik. Denna profil är nära kopplad till ”lärdomsstaden” med läroverket och andra skolor, Lantbruksuniversitetet m.m.
Under lång tid var denna position tydlig om man jämförde med våra grannkommuner. Men under de senaste decennierna har Skara inte utvecklats som kulturstad längre, snarare tvärtom, medan vår omvärld i stället har kommit ikapp oss. Skara framstår inte längre som en kulturstad framför andra.
Lidköping och Skövde har t.ex. idag ett minst lika omfattande kulturutbud, med museer, konst och stor allmänkultur. Detta beror på att de helt enkelt har satsat mer resurser på kulturen. Varas Konserthus är ju också en lysande kultursatsning som vi kan dra lärdom av.
I Skara däremot har bristen på politisk vilja, tillsammans med ekonomisk åtstramning, gjort att kulturen stadigt minskat. Här har i stället Västra Götalandsregionen tagit över alltmer ansvar för kulturinstitutionerna, medan kommunen minskar sitt åtagande. Först med Västergötlands museum, som idag nästan helt drivs av regionen medan kommunens verksamhetsbidrag bara är ca. 10% av driften. Sedan Skara Skolscen där driften till stor del finansieras av regionen, och Folkuniversitetet är huvudman. Sedan utvecklingen av kulturturismen och utställningarna i Gamla biblioteket, som finansieras av projektmedel från regionen. Det är väl bara en tidsfråga innan regionen tar över driften av Veterinärmuseet också.
Skara har ju inget allmänt ”kulturhus” längre sedan Teaterhuset brann ner 1981. Och det finns heller ingen klar vilja med vad som ska rymmas i det sedan länge halvtomma Gamla Biblioteket.
Kommunens insatser på kulturområdet koncentreras idag dels på Nya biblioteket och programverksamheten där, och dels på att ge bidrag till externa föreningar som sysslar med kultur.
Sammantaget har detta inneburit en långsam men stadig kräftgång av kommunens kultur. Dessa förändringar av Skaras position som ensam och starkt lysande kulturstad har skett gradvis och utan egentlig politisk diskussion. Det har skett en glidande anpassning till yttre omständigheter, samtidigt som tydliga kulturpolitiska visioner saknats.
Den 24/9 antar emellertid kommunfullmäktige ett nytt ”Kulturpolitiskt Program” för Skara kommun. I det dokumentet finns det goda intentioner, men för att de ska kunna förverkligas måste det också ges ökade anslag till kultur. Det behövs också att någon verkligen driver kulturfrågor inom politiken. Så är det inte idag. Från Folkpartiets sida kommer vi att bevaka deta och noga följa upp hur det nya kulturprogrammet verkställs. Visst vore det trevligt om vi kunde samla oss till någon satsning som ger ny lyskraft åt Skara.

Jan-Erik Augustsson (FP)
Jan-erik.augustsson@telia.com


SKARA. DEL AV TEATERHUSET SETT FRÅN KV LOKE Foto: IVAN TEILERT Bilden ingår i Västergötlands museums bildsamlingar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar