söndag 27 maj 2012

BAKGRUNDEN TILL KOMMUNENS LOKALUTREDNINGEN SOCIALLIBERAL TYCKER

Om bakgrunden till kommunens lokalutredning
Hösten 2015 står den nya Teglaskolan klar, och nuvarande Djäkneskola blir då ledig. Det tycks nu finnas en bred politisk enighet om att då göra Djäkneskolan till kommunhus, och där samla de flesta av kommunens förvaltningar.
Men detta är bara en liten del i ett större pussel av kommunala lokaler. Alla kanske inte är insatta i bakgrunden till detta förslag. Ungefär så här resonerar man.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2011 att tillsätta en politisk styrgrupp, som tillsammans med berörda tjänstemän, skulle göra en total utredning av kommunens samtliga fastigheter och verksamheter, och föreslå en ny samlad plan för vilka fastigheter vi ska behålla och satsa på.
Bakgrunden är at kommunen under många decennier köpt in eller ibland hyrt en massa olika fastigheter för olika ändamål. Idag har förändrad verksamhet, nya krav och en stramare ekonomisk verklighet gjort att det behövs en total översyn av fastigheter och lokaler. Vi måste minska antalet fastigheter.
Frågorna är alltså:
1.Vilka fastigheter bör kommunen till varje pris behålla – antingen för att de är praktiska och användbara eller för att de har stort kulturhistoriskt värde?
2.Hur kan kommunala verksamheter koncentreras i dessa fastigheter som ska behållas?
3.Finns det fastigheter som kommunen kan avyttra – och på vilka villkor?
Tjänstemännens inventering visar att kommunen har väldigt många fastigheter. I en första etapp har de granskat femton fastigheter som ligger i själva centrum.
Deras förslag är att kommunen behåller fyra av dessa, som är omistliga, användbara för den egna verksamheten, och har stort kulturhistoriskt värde.
  •  Djäkneskolan – föreslås bli kommunhus med samlade förvaltningar.
  •  Förvaltningsbyggnaden – byggs nu om till Ungdomens hus och musikskola.
  •  Gamla biblioteket – två våningar blir kvar som bibliotek och arkiv. Två våningar blir   kulturlokaler.
  •  Nya biblioteket – souterrängvåningen blir ledig när Samhällsbyggnad flyttar till nya kommunhuset i Djäkne. Kan bli föreningslokaler/kulturlokaler.

Förslaget innebär sedan att kommunen kan avyttra nuvarande kommunledningskontor vid Stortorget. Det gamla rådhuset vid Stortorget kan användas för andra ändamål.
Kommunen lämnar också nuvarande förvaltningslokaler i nya bibliotekets souterrängplan (Samhällsbyggnadsförvaltningen) samt i Viktoriagården (Barn- och ungdomsförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen).
Tre äldre kulturhus behöver inte kommunen äga, utan de kan överlåtas för en symbolisk summa till de som idag hyr och använder dem:
Djäknestallet – i första hand till Djäkneföreningen
Båtsmanshuset – i första hand till Skara Gille
Bladhska huset – i första hand till någon av nuvarande hyresgäster
Det förutsätts förstås att eventuella nya ägare förbinder sig att vidmakthålla husens kulturhistoriska värde. De föreningar som idag hyr dessa hus borde inte känna oro. Om de själva äger sina hus har de lättare att söka bidrag och kan bättre styra verksamheten.
Slutligen ska det s.k. Grändhuset bakom gamla rådhuset säljas. Det är en helt modern kontorsbyggnad.
Jan-Erik Augustsson (FP)

1 kommentar:

  1. Enighet angående Djäkneskolan som Stadshus tycker inte jag har varit det dominerande intrycket. På förra kommunstyrelsen var det bara två partier, som visade entusiasm för förslaget. Ett av dom partierna var Folkpartiet. Men det här inlägget handlar ju mest om alla våra kulturbyggnader och vad som skall hända med dom.

    SvaraRadera