torsdag 3 mars 2016

KÖTTET INGEN KLIMATBOV

Foto från en artikel om naturbete publicerad i 
ATL Lantbrukets affärstidning, Foto: Magnus Berg
Vi hörde det i TV häromkvällen. En professor i Göteborg berättade för oss att vi borde reducera vårt köttätande för att rädda klimatet.

Logiken bakom det förslaget är att våra idisslare (kor, får och getter) i samband med sin fodersmältning i en av sina fyra magar (vommen) producerar ganska stora mängder av gasen metan, CH4, som efterhand rapas upp och bidrar till en höjning av lufttemperaturen liksom koldioxiden CO2.

En ko rapar upp 300 gram metan per dag. Problemet med metan är att det har mångdubbelt större effekt på klimatet per mängdenhet än CO2 och det står för 0,7 – 1,6 % av växthuseffekten.

Nu är det dessbättre så att metangas snabbt bryts ner i atmosfären. Det ackumuleras därför inte och det försurar heller inte världshaven som koldioxid gör. Vid fortsatta utsläpp på dagens nivå kommer metangashalten i atmosfären därför inte att stiga ytterligare och kommer därför inte heller att påverka klimatet i någon riktning.

Det är värt att notera att 60 % av jordens utsläpp av metan beror på läckage från olje- och gasutvinning, gas-distribution, gruvor, asfalt och soptippar. Det är bara 17 % av metangasutsläppen som kommer från våra idisslare.

Vi kan lugnt fortsätta med vårt köttätande och vi kan även framgent glädjas av åsynen av öppna landskap och betande djur i sommarsverige.


Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar