fredag 15 januari 2016

OMVANDLA CO2 FRÅN LUFT TILL CH3OH


Conversion of CO2 from Air into Methanol Using a Polyamine and a 
Homogeneous Ruthenium Catalyst.
JACS (Journal of American Chemical Society) 29 december 2015

I JACS (Journal of American Chemical Society) den 29 december 2015 publiceras en sensationell artikel med rubriken: Conversion of CO2 from Air into Methanol Using a Polyamine and a Homogeneous Ruthenium Catalyst. Författare är George Olah och hans medarbetare på Loker Hydrocarbon Research Institute and Department of Chemistry vid University of Southern California. Artikeln är en bekräftelse på att C-atomer från luften nu med framgång kan hämtas tillbaka. I princip kan vår nuvarande linjära fossilekonomi ersättas med en cirkulär metanolekonomi, som på sikt kan rädda civilisationen från både energi- och klimatproblemen. Här följer en ordagrann översättning av sammanfattningen:

Omvandling av CO2 från luft till metanol med hjälp av polyamin och en homogen rutenium-katalysator

Sammanfattning: Ett högeffektivt homogent katalysatorsystem för produktion av CH3OH av CO2 med användning av pentaetylenhexamin och Ru-Macho-BH (1) vid 125-165 oC i en eterlösning har utvecklats (upprepningsfrekvens = 70 h-1 vid 145 oC). Det är lätt att separera CH3OH från reaktionsblandningen genom enkel destillation. Robustheten hos katalysatorsystemet visades genom återcirkulering av katalysatorn fem gånger utan signifikant förlust av aktivitet (antal omslag >2000). Olika CO2 -källor inklusive luft, trots dess låga halt av CO2 (400 ppm) kan användas för denna reaktion. För första gången har vi visat att CO2 fångad från luft direkt kan omvandlas till CH3OH med 79 % utbyte med användning av ett homogent katalytiskt system.

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar