söndag 6 december 2015

APROPÅ COP21 I PARIS:
    Svarta, gröna och vita C-atomer

Anmäl foto


Strikt kemiskt är naturligtvis alla C-atomer med atomvikten 12 exakt lika. Likaså alla molekyler CO2 med molekylvikten 12+16+16=44.  Atmosfären kan därför inte veta varifrån en molekyl CO2 kommer, som en C-atom har bränts till, när vi kör bil på olika drivmedel.

Men vi vet ju vad vi tankat bilen med och kan då förstå om vår bilkörning plussar på luftens halt av växthusgasen CO2 (svart C-atom) eller om vi bara lämnar tillbaka vad vi lånat från luftens förråd av CO2 (grön eller vit C-atom) när drivmedlet producerades.

1)Det är svart C-atom när vi kör på fossila drivmedel. Det är hundratals miljoner år sedan dessa C-atomer hamnade i och lagrades som fossila bränslen i jordskorpan. Bränner vi dem idag plussar vi naturligtvis på luftens nuvarande halt av växthusgasen CO2.

2)Det är grön C-atom när vi kör på biodrivmedel, som kan framställas i nutid via förgasning av biomassa till syntesgas (en blandning av CO, CO2 och vattenånga). C-atomen förenas då med väte (H) till metan (CH4) eller metanol (CH3OH). Biomassa kan även fermenteras med hjälp av mikrober som t ex jästsvampar, som jäser socker till etanol (C2H5OH).

3) Det är vit C-atom när vi kör på syntetiska drivmedel som också kan framställas i nutid. Det sker via direkt kemisk förening av CO2 och väte (H) till metan (CH4) eller metanol (CH3OH). Själva processen är inget problem. Hela kruxet är att få fram det nödvändiga vätet.

Den 14 juni hade jag här på bloggen ett referat av Paul Bryan’s presentation : Four Horsemen of the Biofuels Apocalypse: Sustainability, Technology, Profitability, Politics.

Sustainability (Uthållighet)

All världens biodrivmedel som för närvarande produceras av livsmedelsgrödor ersätter fossila drivmedel för bara tre dagars behov per år! Och skulle vi konsekvent utnyttja all nu matproducerande åker för att ersätta dagens globala oljekonsumtion på ca 90 miljoner fat/dag räckte det ändå bara att ersätta 40 % motsvarande 36 miljoner fat/dag.


Technology (Teknik)
Det är ett allvarligt misstag att räkna energiinnehåll i biomassa utan att beakta dess låga energidensitet. Betänk vilka konsekvenser det får att lastbilar med långa släp 24 timmar/dygn, 7 dagar/vecka, 52 veckor/år måste ut på ofta långväga transport till stora, centrala fabriker. Och inte bara denna vidlyftiga logistik utan hela det moderna helmekaniserade jord- och skogsbruket kräver floder av ”svart” fossil i jordbearbetning, sådd/plantering, grödornas skötsel och input av konstgödsel, växtskyddsmedel och slutligen skörd. För att inte tala om all den ”svarta” fossil som krävs för alla dessa maskiners underhåll och förnyelse.

Profitability (Lönsamhet)
Allt kokar ner till att det måste vara lönsamt. Lönsamhet=(Intäkt-Kostnad)/Investering.
För olja är lönsamheten enorm; För biodrivmedel liten. Till detta kommer att teknologin för oljans utvinning och raffinering är mogen in i minsta detalj, medan framställning av biodrivmedel fortfarande är i ”krypåldern”. Det är bara etanol av sockerrör och majs som nått storskalighet, medan andra generationens biodrivmedel (förgasning av skogsrester t ex) är mycket prat och lite verkstad. För att bara se på Sverige som påstår sig vara ledande här och kapabel förse EU med drivmedel av skogsråvara, så frågar jag mig vad det blivit av alla stolta planer i VVBGC (Värnamo Växjö Bio Gasification Center), Domsjös storsatsning i Örnsköldsvik på DME av skogsrester och hur går det med Gobigas i Göteborg? I kontrast mot dessa problemtyngda ”gröna” exempel så ökar information om lyckade ”vita” exempel stadigt.

Politics (Politik)
Politiker ignorerar ofta vetenskap både direkt men även hycklat. Det behövs faktiskt utbildning av politiker i grundläggande kunskaper i energins kemi och fysik. Partipolitik går ofta på tvärs mot regering. Korta cykler på 2, 4 eller 6 år mellan val leder till kortsiktig populism istället för ett ställningstagande som ska hålla långsiktigt. Kanske värst av allt att bioenergi inbjuder till förödande käbbel mellan särintressen.

En allvarlig orsak till att lönsamheten är så gynnsam för svarta fossila drivmedel är att de fortfarande slipper betala alla de kostnader de ställer till med ifråga om emissioner och miljö.

Sammanfattning:
Biomassa (”gröna C-atomer”) är otillräcklig att användas som drivmedel. Potentialen finns hos syntetiska drivmedel (”vita C-atomer”) som görs av CO2 och vatten. Varken ”gröna” eller ”vita” C-atomer kan dock konkurrera med ”svarta” fossila OM DET INTE GLOBALT BLIR SKATT PÅ UTSLÄPP AV SVART CO2.
J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar