fredag 13 november 2015

ENGLAND BALANSERAR VIND MED DIESEL


Engelsk humor i sammanhanget. Bilden från GWPF, 
The Global Warming Policy Forum.
Storbritanniens elnät har kommit i farligt trångt gap på endast 5 % mellan beräknad tillgång och efterfrågan på el denna vinter. Detta sedan gamla kolkraftverk ställts av och vindkraft byggts ut. Planerade kärnkraftverk kan inte komma online än på många år. Trots den hittills milda vintern är regeringen därför redo bevilja hundratals miljoner pund i understöd till företag och institutioner för anskaffning av reservel med dieseldrivna aggregat.

Man kommer osökt att tänka på olympiaden i Peking 2008. Kolkraftverk som påverkade Peking-luften negativt inför spelen stängdes då tillfälligt ner. Som ersättning sattes så mycket dieseldriven reservel in att raffinaderierna inte hann ställa om, utan oljepriset nådde det berömda all time high på $150/fat.

Nu är oljepriset nere på $ 45/fat, men det kan snabbt ändras om vädret skulle slå om till vindstilla, kalla dagar i januari-februari på norra halvklotet.

Ännu en faktor som kan ställa dagens billiga olja på huvudet är de nya svaveldirektiv som nu är i kraft i kustnära trakter av både Nordeuropa och Nordamerika.  Ytterst få fartyg har hunnit byggas om till nya miljövänligare bränslen istället för den svavelrika tjockoljan, alternativt förses med avgasrening. För de allra flesta återstår då övergång till MGO, Marine Gas Oil, det vill säga landtrafikens vanliga fossila diesel.

Om bara några år utvidgas svaveldirektivet globalt och då kommer det att röra sig om enorma kvantiteter diesel som sjöfarten kan behöva.

Den engelska lösningen kommer naturligtvis att debatteras i Paris om några veckor på COP 21. Stängda kolkraftverk är gott och väl från klimatsynpunkt. Men ersätts de med dieseldrivna reservelverk är nyttan tveksam, då elproduktion driven av fossil diesel emitterar nästan lika mycket CO2 som koldriven.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar