måndag 1 december 2014

VAD DRIVER VÅRA BILAR OM 15 ÅR?

Ny bok:”Fossilfri trafik 2030”.
Antal sidor: 60
Författare: Bengt Lindhé.
Förlag: Eget.
Pris:90:- kr inkl moms.
Finns på Ugglan och Adlibris.

Om framtid vet ingen med säkerhet, bara med sannolikhet. Men med goda kunskaper i en fråga som rubrikens blir sannolikheten ganska stor. Bengt Lindhé drar själv slutsatsen av sin intressanta bok ”att sannolikheten är stor för att utvecklingen mot en fossilfri trafik i Sverige kommer att domineras av elbilarna”. Det kan man förvisso hålla med om vad gäller lätta personbilar samt bussar och lastbilar med korta körcykler i städer. De tunga nu dieseldrivna fordonen för stora avstånd eller långa arbetspass är däremot ett stort krux.

Det faktaspäckade och högaktuella innehållet är lättläst och pedagogiskt kryddat med ett trettiotal bilder, diagram och tabeller, som klargör inte bara situationen i Sverige utan också vår sits i global jämförelse.

Vad gäller luftkvaliteten i världens megastäder likaväl som i våra svenska tätorter kommer hälsofaran fram i ljuset. Konstigt nog uppmärksammas det inte som sig bör av tidningar, radio och TV.

Boken är perfekt tajmad med de nyligen publicerade Femte IPCC- rapporten om klimatförändring och den knappt årsgamla statliga utredningen Fossiloberoende fordonstrafik på väg (SOU 2013/84). Båda är mycket omfångsrika och svåra för allmänheten att greppa. Likaså har båda missat den ”kolsänka” som redan är verklighet och som Lindhé beskriver, nämligen att ta tillbaka koldioxiden och använda den som råvara för framställning av klimatneutrala bränslen med insats av förnybar kraft som sol och vind. Boken är mer än välkommen.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar