tisdag 6 augusti 2013

TANKA EL I STÄLLET FÖR ATT LADDA BATTERIER

Enligt Dansk Biomethanol ApS är biogasens användning 
som metanol  enda sätt att nå ett marknadsvärde som 
överstiger produktionsstödet.

Man kan förvisso hålla med Christian Berggren, som i NyTeknik  skrev artikeln ”Fossilfritt skymmer sikten”. Andra har uttryckt det så hårt som att vi sitter fast i etanolträsket eller the cure is worse than the desease. Alltså, vi bör göra en ärlig analys av EROI, Energy Return On Invested, när det gäller vår etanolsatsning.

Om jordbrukets maskiner och insatsvaror inte bara finns och används utan också ska underhållas och förnyas, då kostar etanol av spannmål mer energi än vad den ger tillbaka. Tänk maskiner ”ända från järngruvan”, konstgödsel ”ända från fabriken”, hela infrastrukturen som krävs osv. Ska allt gå på etanol blir det Ebberöds bank.

Christian Berggren slutar med en önskan att politikerna i Stockholms stadshus blir lika framsynta som kollegerna i Curitiba (huvudstaden i Brasiliens delstat Paraná), Brasilien har nämligen beställt hybridbussar från Volvo. Det säger mycket om etanolens miljökonsekvenser, när t o m Brasilien söker alternativ till sin sockerrörsetanol.

Däremot är jag kritisk till komplexiteten i hybridtekniken, vare sig den är serie eller parallell, av detta enkla skäl: Om drivmedlet brinner rent, varför då krångla till det med hybridteknik. Metan, metanol och dimetyleter (DME) är tre enkla kemiska föreningar som tack vare avsaknad av kol-till-kol-bindningar i sina molekyler brinner med tillräckligt rena avgaser för strängaste miljökrav.

Nu råkar det också vara så att dagens teknik medger att framställa dessa tre drivmedel med insats av el. Metan kondenserar till vätska först vi -163 *C, men kan med en enkel kemisk process lätt göras om till metanol (vätska mellan +65 och – 97 *C) eller DME (kondenserar till vätska vid -25 *C).

Min enkla slutsats är att metanol/DME framställda av CO2 vatten och el är framtiden. El för väteproduktion via elektrolys av vatten. Väte hydrerar infångad CO2 till metanol, som i sin tur kemiskt lätt omvandlas till DME. Eller att biogasens metan och CO2 förenas till DME.

Alltså, om vi har dessa två ”elektrodrivmedel” metanol/DME, som uppfyller de strängaste krav på avgaser, så är det enklare att anpassa motorer och infrastruktur för dem än att hybridisera transportsektorn.

J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar