torsdag 25 juli 2013

BIOGAS OCH ”METANOLERI” SOM MJÖLK OCH MEJERI


Bild från Oberonfuels. Hushållningssällskapet Skaraborg arbetar
på detta spår tillsammans med lantbrukare.
Lägg till bildtext
Det är ingen överdrift att säga att massor av svenska bönder vill producera biogas. Bara den kan säljas.

Nu är det i stort sett med biogasen som det var med mjölken för länge sedan. Hade man inte nytta av den hemma på gården var det inte lönt producera den.

Med separator och mejerier fixade man mjölken. Med enkel kemi och ”metanolerier” kan vi fixa biogasen.

För 130 år sedan krisade det svenska jordbruket, som då var inställt på spannmålsproduktion. Järnvägar och ångbåtar hade öppnat världsmarknaden för spannmål från länder, som vi inte kunde konkurrera med.

Det gällde att tänka om och tänka nytt. Häpnadsväckande snabbt ställde vårt jordbruk om till animalieproduktion, främst mjölk. Nycklarna till framgången då stavades separator och mejeri.

För att återgå till biogasen, problemet är gasformen och att den inte bara innehåller åtråvärd metan, CH4 utan också koldioxid, CO2.

Lösningen till framgång nu stavas metanol, CH3OH. Titta på dessa tre formler. Det är bara en syreatom som ska stoppas in i metanmolekylen för att det ska bli en metanolmolekyl. Det går inte att ”bränna” in den med vanlig oxidation, för då blir det inte mycket metanol, utan främst en massa annat som vatten och koldioxid. Däremot kan man använda koldioxiden istället för att tvätta bort den. Alltså förena de båda gaserna i gasblandningen plus vattenånga till metanol. Så här enkelt är det:

3CH4    +  CO2           +  2H2O     --->  4 CH3OH
3Metan + 1Koldioxid + 2Vatten  --->  4Metanol

Vill man så gå vidare till framtidens dieselersättare dimetyleter, DME är det mycket enkelt:

4Metanol ---> 2DME + 2Vatten

Som synes har vi 2Vatten på båda sidor. Recirkuleras vattnet kokar det hela ner till den enkla totalformeln:

3Metan+1Koldioxid--->2DME

Detta George Olahs senaste patent (han fick nobelpris i kemi 1994) funkar även småskaligt. Om det sedan ska bli ”gårdsmetanolerier” eller större gemensamma ”metanolerier” får framtiden utvisa. Det viktiga är att den svårhanterliga biogasen blivit en lätthanterlig vätska.

J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar