måndag 24 juni 2013

OSTYRIGA TANKAR IGEN...


Ostyriga tankar igen . . . .
eller oroliga, eller förväntansfulla; ja, det är kanske inte konstigt att det snurrat många tankar i huvudet på en gammal Fp-liberalare i dessa dagar med anledning av den kommunala debatten i Skara; den debatt som  i första hand rört byggnationen av den nya högstadieskolan men där också frågor om ekonomi och senareläggning av byggstart blivit en stridsfråga mellan de politiska blocken.

Folkpartiet har valt den offensiva linjen. Med klar inriktning på fortsatt planering utan några ytterligare fördröjande/senareläggningar, vilket annars varit ett signum för ett antal frågor det senaste året. Folkpartiet har tillsammans med oppositionen accepterat förslaget till byggnation, kompletterat med sidoinvesteringar för ombyggnad av Djäkneskolan.

Det går inte att förneka utan att Skara senaste året präglats av flera negativ negativa händelser, SLU-beslutet och nedläggning av Skattekontoret/Försäkringskassan är bara två exempel.

Lägg därtill också märke till olika intressanta förslag och planer i övrigt som diskuterats och presenterats, vilket skapat förväntningar, men som senarelagts, eller kanske t.o.m. skrinlagts.

 NU är det på tiden att något händer, att det inte blir ytterligare ”på stället marsch”, utan att vi får se den nya skolan och därtill en Djäkneskola som kommunhus. Det är ett stort projekt och det är tråkigt att beslutsprocessen präglats av en politisk debatt, inte minst i pressen, med hårda ord och ifrågasättanden, som gränsar till ren pajkastning.

Det är min förhoppning att arbetet nu kan fortsätta på ett sätt som gagnar kommunen och oss alla; att vi positiv anda kan gå framåt och se en utveckling att glädjas över.

Bernt Phersson
Skara
Fp-liberal i mer än 50 år

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar