torsdag 10 januari 2013

BÖR MINISTERN LÄMNA SIN POST??


Varje dag tar jag en promenad med stavar och med marschmusik i öronen och ofta händer det att jag passerar SLU i vår lilla vackra stad Skara. Man kan inte låta bli att tänka "vad är det som händer här egentligen?” Vad är det man satt igång i Uppsala och Stockholm när man tänkt förstöra en så viktig platå för landsbygdsutvecklingen.

Vad jag förstått har man satsat stora pengar på en förvaltningsbyggnad och ett orkansäkert stall i Uppsala. Inte 700 miljoner som det var budgeterat utan 5 gånger så mycket nämligen ofattbara 3,5 miljarder. (tre och en halv miljard kronor).

Kan detta passera utan konsekvenser? Är det möjligt att Landsbygdsdepartementet tillåts urbanisera en så viktig verksamhet som Sveriges Lantbruksuniversitet. Som väljare och skarabo är man naturligtvis angelägen om landsbygdens utveckling men  inte att flytta landsbygden till stan. Vårt Lantbruksuniversitet i Skara är den i särklass viktigaste symbolen för Landsbygdsdepartementet som nu håller på att raseras och urbaniseras. Om det nu är så att det hela beror på felräkning så är det ju inga felräkningspengar vi talar om utan 500 %. Vi talar om 20 % av Landsbygdsdepartementets hela budget och fortfarande ingen som talar om konsekvenser för de inblandade tjänstemännen och politikerna.

Jag tycker att detta är en alldeles för stor händelse för att sopa under mattan. För det första principen och symbolfrågan att urbanisera Lantbruksuniversitet. Har den frågan hanterats politiskt i Sverige? Min bestämda uppfattning är att när man bildar ett landsbygdsdepartement  så kan man förvänta sig utveckling av detta. Inte avveckling och urbanisering och för det andra: Har regeringen tillsatt någon kommission för att bedöma korruption bland tjänstemän och politiker i samband med byggandet av de två husen i Uppsala? Det är fullkomligt orimligt att ett bygge som först var budgeterat till 700 miljoner  ska kunna övertrasseras  med mer än 2,5 miljarder.

Vilka politiker i Landsbygdsdepartementet har fått ta konsekvenserna att lämna sina uppdrag? Min bedömning är att frågan har en sådan dignitet att ministern bör lämna sin post.

Karl-Gustav Bynke (FP)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar