onsdag 7 oktober 2015

PLEDGE OF ALLEGIANCE I SVERIGE?

AmericanBlogger.US
Pledge of Allegiance, den amerikanska trohetseden, är en trohetsed till den amerikanska flaggan och republiken USA. Den läses vid flera nationella högtider och bland annat vid öppnandet av USA:s kongress-sammanträdes-perioder. Alla skolelever håller varje morgon i skolan högerhanden över hjärtat och uttalar trohetseden som efter 1954 har texten: Jag svär trohet till Förenta Staternas flagga och till republiken som den står för, en odelbar Nation under Gud, med frihet och rättvisa åt alla. Det var kongressen 1954 under president Eisenhower som låg bakom tillägget under Gud, detta som en motvikt till det ateistiska Sovjetunionen i inledningen av Kalla kriget.

De flesta studsar säkert på förslaget att vi skulle ha något liknande i Sverige. Tanken bakom är observationen att USA som inget annat land har en befolkning som består av invandrare från hela världen. Trots det är USA världsledande när det gäller ekonomisk och teknisk utveckling, man har världens främsta universitet och en nationell solidaritet som få andra länder kan visa upp.

Anledningen till att det kan vara dags att införa någon form av solidaritetsförklaring även i vårt land är den stora invandring som vi ser i dag från Mellanöstern och Afrika. Vi står inför en mångfald när det gäller religioner och etnisk härkomst som vi inte varit i närheten av tidigare. Många av dem som kommer har sannolikt en oklar bild av de värderingar som gäller i Sverige och som jag tror att alla vi som bor i Sverige nu vill att vår framtid skall präglas av. Yttrandefriheten vill vi absolut inte gå miste om. Inte heller religionsfriheten som också innefattar rätten att leva i Sverige utan att tillhöra något trossamfund.

Är Sverige i frontlinjen på någon punkt så är det jämlikheten mellan könen. Tvångsmässiga giftermål och då särskilt då för unga flickor får bara inte förekomma. Allas lika rätt inför lagen är också en självklarhet som vi bör kunna sätta ord på.

Jag avser inte att försöka formulera någon form av trohetsed eller föreslå vilka bestämmelser och ritualer som vi skall införa i Sverige. Det finns säkert personer, partier eller intressegrupper som kan föreslå och formulera de grundläggande värderingar som vi anser omistliga i framtidens Sverige. Jag ville med detta bara aktualisera en fråga i tiden.


Bengt Lindhé
_______________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar