tisdag 17 mars 2015

OFÖRKLARLIG SATSNING PÅ MER VINDKRAFT

I fredagens SkLT (den 13 mars) redovisades den omfattande volymen på befintlig och planerad vindkraft i Skaraborgs län. I Skara finns det 37 uppförda verk, utöver det 8 beviljade och 13 projekterade. I västra Götaland finns det totalt 519 vindkraftverk som producerade 1,55 terawattimmar år 2013 vilket motsvarar något över en procent av den totala elproduktionen det året (en terawattimme, TWh = 1000 miljoner kilowattimmar, kWh).
Nu är satsningen hos oss en återspegling av det nationella programmet. Regeringen har aviserat en ambitionshöjning till 2020 för den förnybara elproduktionen inom ramen för det s.k. elcertifikatsystemet som subventionerar denna produktion. Energiminister Ibrahim Baylan föreslår att kvotplikten från och med 2016 skall höjas från 14 till 23 procent. Det innebär att alla eldistributörer måste köpa s.k. elcertifikat för 23 procent av distribuerad el. Vindkraftproducenterna får ett elcertifikat för varje producerad TWh. Tillgång och efterfrågan avgör priset på ett elcertifikat. För några år sedan låg priset på över 35 öre per kWh. I dagsläget är det under 15 öre.
Det gångna året har vindkraftproducenter fått ca 50 öre per kWh eller 20 öre mer per kilowattimme i form av elcertifikat än vattenkraften som fick ca 30 öre. Kärnkraften fick bara hälften jämfört med vindkraften eller 25 öre eftersom dom betalar en skatt på 5 öre som ingen annan betalar. Man säger att kärnkraft är dyrt men producenterna får bara hälften så mycket som vindkraftproducenterna per kWh.
Den vinter vi snart lämnar bakom oss har varit ovanligt varm. Detta har lett till att priserna sjunker både på elen och på elcertifikaten. SkLT-artikeln berättar att vindkraftproducenterna nu får 45 öre per kilowattimme. Den gångna veckan var priset väsentligt lägre än så.
Under 2014 sjönk efterfrågan på el till 135 TWh och det är det lägsta värdet sedan 1986. De senaste 30 åren har vi inte sett någon ökning av efterfrågan på el. Däremot har produktionen ökat. I fjol producerades 151 TWh (den näst högsta siffran någonsin) eller nästan 12 procent mer än vad vi förbrukade i Sverige.  Vattenkraften gav 64 TWh, kärnkraften 62 och vindkraften 11,5 TWh.
Ibrahim Baylan vill ha 30 terawattimmar förnybar el 2020. Vad skall det tjäna till mer än att tillfredsställa miljöpartiet? Ingen kommer att tjäna på det. Vill man ersätta kärnkraften när den har tjänat ut någon gång efter 2030 med vindkraft är det bättre att vänta med vindkraftutbyggnaden till dess. Vindkraftverk vi bygger nu har gjort sitt 2030.


Bengt Lindhé
__________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar