fredag 18 april 2014

REFERAT AV IPCC-RAPPORTEN – INTE ETT ORD OM KÄRNKRAFTI söndagens läsvärda DN kunde man läsa en rapport från IPCC:S Working Group III skriven av professor Thomas Sterner, Göteborgs Universitet, som också är medförfattare till IPCC-rapporten. Han nämnde två alternativ till en lösning av de hotande klimatproblemen. Det ena var bioeldade kraftverk med koldioxidinfångning och lagring. Det andra var att kopiera det som händer bl.a. i Tyskland med en omfattande utbyggnad av den s.k. förnybara energin. Sterners artikel fyllde en helsida i DN. Sista meningen handlade igen om ”hur snabbt vi bör bygga ut den förnybara energi som förhoppningsvis ger oss en hållbar tillväxt”.  Ordet kärnkraft fanns inte med på hela sidan.

Hur kan Sverige representeras i IPCC av en person som är så illa uppdaterad i den frågeställning som det rör sig om här? Koldioxidinfångning och lagring (CCS) har prövats i stor omfattning i Tyskland bl.a. under medverkan av Vattenfall. Hela det projektet är nedlagt. Det blev för dyrt och ingen människa i Tyskland vill ha koldioxid lagrad i sin närhet. Det blir livsfarligt om det skulle börja läcka. Det blåser inte alltid och för att kompensera det planerar man nu i Tyskland för nyanläggning av 17 nya kraftverk som drivs med kol och brunkol. Tysklands utsläpp av koldioxid är tillbaks på de nivåer men hade i slutet av 1900-talet. I min föreställningsvärld är en kraftig utbyggnad av kärnkraften globalt den enda chansen om vi på märkbart sätt skall kunna reducera de totala utsläppen av koldioxid.

En tröst i sorgen var en liten artikel längst ner till höger på sidan 16 i samma nummer av DN. Där skrev Maria Gunther om samma IPCC-rapport (som hon inte läst när hon skrev sin artikel)  ”Panelen skriver förmodligen att det krävs internationella avtal, ekonomiska styrmedel och investeringar i förnybar energi, kärnkraft och metoder att fånga in koldioxid.”  Man får hoppas att hon gissat rätt.


Bengt Lindhé
_________________________________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar