onsdag 31 juli 2013

DEN FÖRMENT FÖRTALADE METANOLEN


Efter oljeprischockerna på 1970- och 80-tal blev oljan på 1990-talet plötsligt (tillfälligt) billig igen. Då glömdes alla framsteg med flexfuel bort. Men på 2000-talet blev det snart andra bullar. Alla som var bilförare då minns sommaren 2008 (olympiaden i Peking), när oljepriset i juli snuddade vid $150/fat.

Då hade emellertid BigOil och BigBil i samförstånd med BigFarm lärt sig läxan från slutet av 1900-talet. BigOil fruktade konkurrens från billig metanol med obegränsad råvarubas. Etanol däremot har begränsad potential baserad som den hittills är på odlade grödor. Det passade naturligtvis BigFarm. Och BigBil valde också etanol med tanke på att den är mindre aggressiv mot de delar i bränslesystem och motortopp drivmedlet kommer i kontakt med (trots att det är en bagatell att i serieproduktion göra metanolkompatibelt).

Alltnog, metanol har fått ett helt oförtjänt dåligt rykte. Metanol sägs kort och gott vara giftig, ha lågt energiinnehåll, i dagsljus brinna med osynlig låga, ha kallstartproblem och ha så lågt ångtryck att bränsle/luft-blandningen ovan bränsleytan i tanken kan antändas (i en bensintank är blandningen för ”fet” för det). Låt oss syna dem i tur och ordning:

Giftig: Vår ämnesomsättning är programmerad sedan urminnes tider att klara små mängder metanol som finns i färsk frukt, bär och grönsaker. Nedbrytningen går över formaldehyd > myrsyra > formiat > koldioxid. Det är för mycket myrsyra som kan knäcka synnerven och leda till blindhet och för mycket formiat i blodet som kan leda till koma och död, om jag fattat rätt. Enligt FDA (US Food and Drug Adminstration) är upp till 0,5 gram metanol dagligt intag säker för vuxen människa. Obs att all utrustning måste medge beröringsfri hantering. Spill på mark är mat för mikrober. I vatten blir det oändlig utspädning.

Lågt energiinnehåll: Metanol och bensin har ungefär samma densitet, 0,8 kg/liter. Då metanols halva vikt utgörs av syre har metanol, vare sig man räknar på vikt eller volym bensins halva energiinnehåll. Men metanols prima förbränningsegenskaper gör att med metanoloptimerad motor räknar man i Kina med faktorn 1,6 och inte 2,0 vid jämförelse bensin vs metanol. Genom det höga syreinnehållet behöver metanol motsvarande mindre luft för sin förbränning, vilket ger suveränt låga värden på NOx i avgaserna. Vidare saknar metanol sot, partiklar och andra föroreningar, som finns i bensins avgaser. Metanols avgaser är varken mutagena eller cancerogena. Problemet med formaldehyd vid kall motor är löst.

Osynlig låga: Gäller M100 och är en bagatell att lösa med lämplig tillsats. Redan med M85 är problemet borta.

Kallstartproblem: Redan med M85 är det inga problem i kalla klimat. M100 fungerar med extra finfördelning vid insprutning (atomizer).

Lågt ångtryck: Redan med M85 är problemet borta.

Direct Methanol Fuel Cell, direkt metanolbränslecellen DMFC
Redan Jules Verne tog i en av sina sciencefiction-böcker (Den hemlighetsfulla ön, 1874) upp möjligheten att ersätta kol till ångbåtar och ånglok med väte och syre efter elektrolys av vatten. Däremot visste han nog inte att man kan ”köra elektrolysen baklänges” och få el av väte och syre i en bränslecell, istället för att bränna väte och syre till värme.

Vätes kemiska och fysikaliska egenskaper gör det emellertid enormt komplicerat att tanka väte till en bränslecellsdriven elbil. Väte kondenserar inte till vätska förrän vid -253 *C och innehåller då bara 71 g väte/liter. Metanol är så kolossalt mycket enklare att hantera och innehåller 99 g väte/liter vid rumstemperatur.

Olah och hans team har tillsammans med NASA utvecklat DMFC, som nu varit kommersiell i flera år i wattklass som alternativ till batterier för laptops, och annan bärbar elektronik. Nu finns DMFC även i kW-klass på 1-10 kW och är aktuell som ”range extender” så att små batteridrivna elbilar kan ladda batteriet under gång och öka körsträckan med en faktor 5 till ca 400 istället för 80 km innan man måste stanna för extern laddning.
               
CO2 ska gå runt
I höst kommer Fifth Assessment Report: Climate Change 2013 från IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ungefär samtidigt som “pegeln” på Mauna Loa på Hawai registrerar att luftens halt av CO2 går över 400 ppm.

Den riktigt stora poängen med Olahs metanolekonomi är inte att vi kan köra


Bilderna från en artikel i Journal of
American Chemical Society, Vol 133, Nr 33
metanol/DME-spåret med alla dessa fossila och icke-fossila råvaror som bas.
De fossila är ändliga och ökar obönhörligt luftens halt av CO2 när vi bränner dem. Och biomassan är otillräcklig för civilisationens enorma behov. Till syvende och sist är det metanolsyntesen av koldioxid, vatten och solens energi som är den ultimata lösningen.

När Olah för snart fyra år sedan under Sveriges ordförandeskap i EU föreläste på den stora konferensen Energy2050 i Stockholm fick Vetenskapsradion Klotet en intervju som slutade: ”Jag är helt säker på att mitt eventuella avtryck till eftervärlden kommer att bli metanolekonomin, inte vad jag fick nobelpriset för.”

J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar