onsdag 29 maj 2013

KÖR ÖVER OPEC-KARTELLEN


Det har gått 40 år sedan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) drog åt tumskruvarna för att straffa Västvärlden för dess hjälp till Israel i Jom Kippur-kriget. Detta brott mot internationell handel fortsätter opåtalat. Skulle oljebolag bilda kartell och göra samma blev det omedelbart böter och fängelse. Tyvärr kan man inte göra så med suveräna stater.

Nu är ett gyllene tillfälle till motdrag: Konkurrera ut oljan. Senare års naturgasboom gör att naturgas räknat på energi är betydligt billigare än olja – i USA ända till 4 à 5 gånger billigare. För att nå konsument omvandlas naturgasen i allt större utsträckning till vätskan metanol, som det finns global infrastruktur för.

Från miljösynpunkt är det ett jätteframsteg att gå från olja till naturgas. För samma energimängd avger naturgasen en tredjedel mindre koldioxid vid förbränning. Vidare brinner naturgasens metan liksom dess derivat metanol och DME (dimetyleter) utan sot och partiklar och har jämfört med bensin/diesel försumbart små mängder NOx, SOx och andra föroreningar i avgaserna.

Det är helt fel att miljövänner motsätter sig naturgasen bara för att den är fossil. Varje fat olja eller ton kol som ersätts av naturgas är ett stort miljömässigt framsteg. Det metanol/DME-spår som naturgasen leder in på kan dessutom i förlängningen fortsättas fossilfritt. Råvarubasen för förnybar metanol/DME är enorm: All biomassa och dess avfall samt allt som innehåller grundämnet kol, till och med koldioxid.

Kör över OPEC genom att ersätta bensin/diesel med metanol/DME av nu billig naturgas. Det ger tidsvinst att bygga ut rötning av fuktig biomassa till biogas och förgasning av torr biomassa till metanol/DME.

Väte är det renaste bränslet. Väte är dock för svårhanterligt i ren form. Metan, metanol och DME är de bästa väte-bärarna, som passar befintlig fordonsflotta och infrastruktur.

J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar