torsdag 13 december 2012

SLU SKA VARA KVAR I SKARA!


SLU SKA VARA KVAR I SKARA!
Nu hotas återigen verksamheten på SLU i Skara. Den nu planerade förändringen är en flyttning av grundutbildningarna till Ultuna i Uppsala. Totalt skulle då uppemot 300 personer försvinna från Skara, både studenter och lärare. Detta vore förstås en katastrof. Men utredningen som ligger till grund för detta förslag är inte entydig.
Det är inte självklart att en flytt av djursjukvårdarutbildningen och  etolog/djurskyddsutbildningen till Uppsala verkligen skulle spara pengar för SLU. I utredningen finns inget som klart stöder detta. Ekonomisk konsekvens saknas nämligen helt. I själva verket kan en flyttning alltså både visa sig bli dyrare och helt slita sönder fungerande utbildningar. Helt klart är att en flytt kostar mycket pengar i sig.
I Skara har dessa utbildningar nu hittat sina former. Här finns en kvalitet i utbildningen som bl.a. beror på de goda möjligheterna till praktik. Bara ett fåtal lantbruk har de rätta förutsättningarna för veterinärmedicinsk praktik. Sådana praktikplatser finns på utvalda lantgårdar runt om Skara. De går inte att ersätta i Uppsala oavsett hur stort det nya djurstallet är som byggts på Lövsta.
SLU med Skara i spetsen skulle däremot kunna göra anspråk på en ledande roll i det nya nätverket för djurskydd i Europa, som inom kort skall upprättas. SLU har idag ett mycket gott renommé i Europa när det gäller djurskydd. Men risken att tappa inflytande blir stort när så mycket kraft behöver ägnas åt intern omstrukturering. Det är inte heller säkert att alla lärare och kompetent personal skulle flytta med till Uppsala, och då drabbas SLU av ”brain-drain”.
Utredningen innehåller också andra dåliga förslag, som inte direkt riktas mot Skara. Bland annat avser man att skapa en helt ny organisation av hela SLU, med ”beställarnämnder” som ska köpa utbildning av fakulteterna. Det kan nog bli svårt att få effektivitet i detta när man samtidigt vill koncentrera all utbildning. En effektivt köp och sälj- modell bygger på att det finns alternativ. Här reducerar man i stället sina valmöjligheter. Utredningen menar att det nya SLU ska uppnå s.k. excellens – ett modeord inom högre utbildning. En beställarorganisation är emellertid inte gratis – tvärtom tänker man sig hela fyra nya beställarnämnder med varsin direktör och kansli. Gissa om det kostar!
Utredningen ger alltså inget stöd för att förbättringar eller besparingar uppnås genom en flytt. Den kan lika väl läsas som ett stöd för att grundutbildningen skall vara kvar i Skara!
Det har också sedan decennier funnits koncensus i Sverige om att vi ska sträva efter en ökad decentralisering av statlig verksamhet. Men utredningen föreslår ju tvärtom – en centralisering.
Hela frågan bör lyftas från SLU:s styrelse. Vi anser att detta i grunden är en ren politisk fråga, som bör ses i ett vidare perspektiv och avgöras av departementet - Landsbygdsdepartementet i det här fallet. Och där förutsätter vi att även regionala perspektiv kan läggas.

Jan-Erik Augustsson (FP)
Karl-Gustav Bynke (FP)
Anita Afzelius-Alm (FP)2 kommentarer:

 1. Det är bara av lokalegoistiska skäl ni är emot en flytt. Patetiskt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej Urban Ericsson, det är inte alls av lokalegoistiska skäl som vi tycker att SLU:s utbildningar ska vara kvar i Skara. Tvärtom så finns det flera goda sakskäl som talar för det:

   O De båda grundutbildningarna fungerar utmärkt i Skara idag, vilket flera utvärderingar visar.

   O Studenternas praktik är förlagd till riktiga lantbruk runtom staden, en realistisk och pedagogisk miljö som ger dem en god förberedelse för yrkeslivet.

   O Studentkåren har tydligt sagt att de vill vara kvar i Skara.

   O I Skara finns det gott om studentbostäder, till rimligt pris och inom kort gångavstånd.

   O I utredningen som ligger till grund för flyttningsförslaget står det tydligt att utbildningarna fungerar bra här, och att det inte kan förutses några ekonomiska vinster med en flyttning till Uppsala.

   O En flyttning kostar också pengar i sig, och kompetens kan förloras, vilket utredaren själv skriver.

   O Faktum är att utredningen inte anför något sakskäl alls som stöder en flyttning!

   Det bakomliggande skälet till förslaget är i stället att SLU i Uppsala har förbyggt sig med ett stort underskott, och tror sig nu kunna spara genom att skära ner i sina regionala campus. Detta är ett dåligt förslag, som ändå inte skulle lösa SLU:s ekonomiska problem.

   Jan-Erik Augustsson (FP)
   Karl-Gustav Bynke (FP)
   Anita Afzelius-Alm (FP)

   Radera